cytat-02

Zwracamy się do państwa z prośbą o pomoc w leczeniu i rehabilitacji naszego syna Pawła. Chłopiec ma 17 lat. Choruje na bardzo ciężką chorobę: dystrofię mięśniową typu Duchenn’e (zanik mięśni).

Paweł większość dnia spędza na wózku, na którym nie jest w stanie sam się poruszać. Wymaga codziennej rehabilitacji, aby jak najdłużej utrzymać organizm w jak największej sprawności i kondycji. Jako rodzice pragniemy zapewnić naszemu synowi jak najlepszy byt i stan zdrowia, jednak koszta codziennej rehabilitacji, leczenia, sprzętu rehabilitacyjnego, dostosowanie mieszkania, odpowiedniego samochodu do przewożenia czy turnusów rehabilitacyjnych znacznie przekraczają nasze możliwości finansowe, stąd nasz apel o pomoc.

Pomoc dla Pawła prosimy przekazać na konto Fundacji Społeczno-Charytatywnej „Pomoc Rodzinie i Ziemii”.

 

Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Toruniu

Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201

Z dopiskiem: „dla Pawła Słomińskiego”