cytat-02

Natalia

Zarząd Fundacji i Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja”, przychylając się do prośby ze strony prawnych opiekunów Natalii Urbańskiej, zwraca się do wszystkich nam bliskich osób o pomoc i wsparcie.

 

Koszty związane z leczeniem Natalii są bardzo wysokie i nie do udźwignięcia dla rodziny.

Dla pełnej informacji podajemy tylko koszty związane z zakupem niezbędnych leków, dodatkowych środków higienicznych, obuwia ortopedycznego i okularów korekcyjnych. W okresie 1,5 roku koszt leczenia i zabezpieczenia medycznego wyniósł 4 115 zł, co dla opiekunów Natalii stanowi koszty niemożliwe do realizacji.

 

Natalia jest dzieckiem nie chodzącym, poruszającym się na wózku (rozszczep kręgosłupa, przepuklina oponowo – rdzeniowa), wymagającym opieki i pomocy ze strony dziadków – prawnych opiekunów. Niezbędna jest również ciągła rehabilitacja, ktora ma na celu utrzymanie sprawności.

 

Licząc na zrozumienie i pomoc, podajemy numer konta:

 

Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Toruniu

Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201

Z dopiskiem: „dla Natalii Urbańskiej”