cytat-02

Maks
 

Maks choruje na bardzo ciężką, nieuleczalną i postępującą chorobę – dystrofię mięśniową typu Duchenne’a. W wyniku tej choroby następuje przerost, a następnie zanik wszystkich mięśni (w tym oddechowych), co w konsekwencji prowadzi do niewydolności oddechowej. Rokowania są bardzo złe. Na całym świecie nie ma obecnie lekarstwa na tę chorobę, pozostaje tylko wiara w postęp medycyny.

 

Maksymilian porusza się wyłącznie z pomocą drugiej osoby na wózku inwalidzkim, nie chodzi od ośmiu lat, nie wstaje, wymaga pomocy we wszystkich codziennych czynnościach. Sprawowanie stałej, całodobowej opieki nad Maksiem uniemożliwia mi podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Utrzymujemy się z dziećmi wyłącznie ze świadczeń rodzinnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w łącznej kwocie 1400,00 zł miesięcznie, z czego znaczną część pochłaniają koszty związane z rehabilitacją syna. Systematyczna i profesjonalna rehabilitacja jest jedyną formą terapii (spowalniającą postęp choroby), dlatego w przypadku Maksia jest niezbędna i bardzo ważna. Maksymilian pomimo swojego stanu zdrowia i wielu ograniczeń ruchowych jest chłopcem bardzo pogodnym, wesołym i pozytywnie nastawionym do świata i ludzi. Bardzo dobrze się uczy, pasjonuje się komputerem i nad wyraz dzielnie znosi codzienne zmagania z chorobą. Od czterech lat Maks posiada wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, który znacznie ułatwia różnego rodzaju wyjścia z klasą i kolegami bez konieczności angażowania kogoś do pomocy lub towarzystwa mamy jako opiekuna, co daje mu szansę na odrobinę niezależności.

 

Każdy, najmniejszy nawet przejaw wsparcia będzie dla nas bezcenny.

 

Z szacunkiem i nadzieją

Joanna Mróz

 

Ewentualne wpłaty proszę kierować na konto:

 

Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Toruniu

Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201

Z dopiskiem: „pomoc dla Maksymiliana Mróz”