IMG_20160304_153330

Kubuś urodził się w 2002 roku z porażeniem mózgowym. Jest bardzo pogodnym i niedającym się chorobie chłopcem. Za wszelką cenę chce żyć, jak każde inne dziecko z tym rozpoznaniem. Od niedawna z powodu pogorszenia się stanu zdrowia ma założoną rurkę tracheostomijną. Odżywiany jest przez PEGa.

Kubuś wymaga stałej rehabilitacji oraz szczególnej pielęgnacji. Rehabilitacja, pielęgnacja, sprzęt medyczny oraz niezbędne do tego oprzyrządowanie, typu cewniki, gaziki, środki odkażające,  przeciwodleżynowe, leki to wielkie koszty.

Kuba chciałby też wraz z mamą wyjechać na turnus rehabilitacyjny. Dlatego proszą o wsparcie finansowe, by mogli bez strachu zapewnić wszystko, co niezbędne do godnego życia i utrzymania stanu zdrowia dziecka.

 

 

Pomoc dla Kuby prosimy przekazać na konto

 

Fundacji Społeczno – Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi:

 

Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Toruniu

Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201

Z dopiskiem: „Dla Jakuba Smachy”