cytat-02

Ania

Zarząd Fundacji i Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja” zwraca się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe dla Ani Woźniak podopiecznej hospicjum domowego.

 

Zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe dla mojej 18-letniej córki Ani. Ania urodziła się z 4-kończynowym porażeniem mózgowym, ma również padaczkę. Koszty leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji córki znacznie przewyższają nasze możliwości finansowe. Dlatego zwracam się do Państwa o pomoc. Dziękujemy za każde finansowe wsparcie.

 

Z poważaniem

Dorota Woźniak

 

Pomoc dla Ani prosimy przekazać na konto Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi.

 

Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Toruniu

Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201

Z dopiskiem: „dla Ani Woźniak”