Hotel Mercure – podziękowanie

Z całego serca dziękujemy Panu Piotrowi Różańskiemu – Dyrektorowi Hotelu Mercure, Pani Menager Jolancie Rembeza oraz Pracownikom hotelu Mercure za pamięć o Naszych Milusińskich.

Top