Siostry Karmelitanki

Odwiedziły Nas Siostry Zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Po poznaniu Naszych Dzieci  zdecydowały się pomóc w opiece. 18.03 Siostry spędziły popołudnie na zabawie

Top