Dziękujemy Firmie MetLife

Dzięki ludziom ,,Wielkiego Serca’’ – Zarządowi MetLife otrzymaliśmy dwa specjalistyczne łóżka dla dzieci przebywających w Oddziale Pielęgnacyjno – Opiekuńczym. Jedno zakupiła firma, drugie to efekt

Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja” serdecznie dziękuje Rodzinie i Uczestnikom pożegnania zmarłego 4 sierpnia 2014 r. Kuby Gburczyka, którzy rezygnując z wiązanek i wieńców dali dowód

Top